Benvolguts lectors,
a continuació us explicarem la raó per la qual vam decidir participar com a voluntaris en l’entitat Best Buddies.

Nosaltres ens vam interessar en les persones amb discapacitats intel·lectuals, ja que generalment els joves que les pateixen no han tingut l’oportunitat de relacionar-se amb altres persones fora de la seva escola d’educació especial, de la seva feina o de la seva família. Gràcies a aquest programa i amb la nostra ajuda els hi permetrà l’oportunitat d’explorar noves experiències i de veure la vida d’una altra manera.

Considerem que és una gran oportunitat per les persones amb qui tractarem, però també és una fantàstica experiència per nosaltres. A més a més, en aquesta entitat, ens aparellaran amb persones amb gustos semblants, edats semblants, el mateix sexe, etc. D’aquesta manera podrem crear un gran vincle d’amistat i compartir moltes noves experiències plegats.

Mariona S. i Núria C