Benvolguts lectors,

A Espanya hi ha gairebé dos milions i mig de persones amb discapacitats segons la Base Estatal. Per comunitats autònomes, Catalunya és el territori en el qual hi viuen més persones amb discapacitats (438.299), després ve Andalusia (416.947) i la Comunitat Valenciana (283.025).

Segons les dades recollides al final del 2013 (principis del 2014) aproximadament un 1% de la població espanyola, pateix algun tipus de discapacitat intel·lectual o de desenvolupament. Aquestes dades també ens aporta que a Espanya hi havia un total de 234.915 persones amb una discapacitat intel·lectual amb un grau igual o superior al 33%).

De totes aquestes persones amb discapacitats intel·lectuals, les podem distribuir per edat o per sexe. Un 57% d’aquestes persones són homes, en concret 134.127, mentre que hi ha 100.788 dones, per tant un 43%. Quan aquestes les classifiquen per trams d’edats, podem observar que gairebé el 50% de les persones amb discapacitats a Espanya tenen entre els 35 i 64 anys. Seguidament els mostrarem la quantitat de persones que pateixen una discapacitat intel·lectual segons les edats que apareixen a continuació:

captura-de-pantalla-2016-11-23-a-les-18-06-20De 0 a 17 anys – 38.680 (16,5%)

Entre 18 i 34 anys – 68.492 (29%)

Entre 35 i 64 anys – 108.696 (46%)

Entre 65 i 79 anys – 15.234 (6,5%)

Majors de 80 anys – 3.813 (1,6%)

Aquestes dades no són del tot precises, ja que només podem analitzar-ho de les persones que disposen d’un certificat de discapacitats. Sabem que hi ha gent que no està reconeguda oficialment, ja que per exemple el 70% de les persones amb alguna discapacitat intel·lectual que entren a la presó no tenen un reconeixement previ de la seva discapacitat.

COM AFECTA L’ATUR EN GENT AMB DISCAPACITATS INTEL·LECTUALS?

feapsLes persones amb discapacitats intel·lectuals, es veuen molt afectades en el tema de l’atur. D’aquestes persones, més d’un 60% es troben en atur tot i tenir les condicions de treballar. Aquestes dades les podem trobar a l’estudi que ha realitzat FEAPS ( Federació d’Organitzacions a favor de les persones amb discapacitats intel·lectuals) i per AFEM (Associació FEAPS pel treball).

Al començament de la crisi, hi havia un 12% de persones espanyoles en l’atur, dels quals un 32% eren persones amb discapacitats. En el cas concret de discapacitats intel·lectuals, el percentatge arribava al 45%.

A Espanya viuen aproximadament 230.000 persones amb aquest tipus de discapacitat. D’aquestes més o menys 50.000 tenen la capacitat de treballar, però 35.000 igualment es troben sense treball. Aproximadament 10.000 treballen en centres especials de treball ( la majoria d’aquests són gestionats per FEAPS, a través del AFEM ) i només 5.000 treballen en una empresa ordinària.

Núria C.