Benvolguts lectors,

En aquesta entrada us explicarem que són les discapacitats i els tipus.

Començarem per definir que és.

Una discapacitat intel·lectual és una característica de la persona, que pot anar associada a qüestions diverses (genètiques, cromosòmiques…) però no és cap malaltia. Podem trobar diferents tipus de discapacitats intel·lectuals:

1.- Discapacitat motriu: És una condició de vida que afecta el control i moviment del cos, generant alteracions en el desplaçament, equilibri, manipulació, parla i respiració de les persones, limitant el seu desenvolupament personal i social. Aquesta es presenta quan hi ha alteracions en els músculs, ossos, articulacions o medul·la espinal, així com per alguna afectació del cervell en l’àrea motriu impactant en la mobilitat de la persona.

2.- Discapacitat psicosocial: Es defineix com aquella que pot derivar d’una malaltia mental i està composta per factors bioquímics i genètics. No està relacionada amb la discapacitat cognitiva-intel·lectual i pot ser temporal o permanent. Alguns exemples són la depressió, l’esquizofrènia, el trastorn bipolar, entre d’altres.

3.- Discapacitat intel·lectual: És aquella caracteritzada per una disminució de les funcions mentals superiors com ara la intel·ligència, el llenguatge i l’aprenentatge, entre altres, així com de les funcions motores. Aquesta discapacitat inclou a les persones que presenten dificultats per aprendre, realitzar algunes activitats de la vida diària, o de la manera de relacionar-se amb altres persones. Exemple d’això són la síndrome de Down i l’autisme.

4.- Discapacitat visual: La discapacitat visual es defineix amb base en l’agudesa visual de la vista de l’ull i el camp visual. Es parla de discapacitat visual de l’ull quan existeix una disminució significativa de l’agudesa visual de l’ull àdhuc amb l’ús de lents, o bé, una disminució significativa del camp visual de l’ull.

5.- Discapacitat auditiva: La discapacitat auditiva es refereix a la manca o disminució per sentir, això a causa de la pèrdua en algun lloc de l’aparell auditiu. La pèrdua auditiva pot ser des del més superficial fins al més profund.

La discapacitat auditiva apareix com invisibles, ja que no apareix com característiques físiques evidents. Es fa notòria fonamentalment per l’ús de l’audiòfon i en les persones que han nascuts sordes o han adquirit pèrdua auditiva a molt primerenca edat.

Les persones sordes tenen a la seva disposició la visual, per aquest motiu la seva llengua natural és visual gestual com la llengua de senyals i no l’auditiva verbal, com el llenguatge oral.

La pèrdua severa de l’audició en les etapes primerenques de la vida tindrà efectes importants en el desenvolupament d’un nen o nena i en la seva adquisició del seu llenguatge oral.

Oriol B.