ORIENTACIONS PER RELACIONAR-SE AMB PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEl·lECTUAL

Aquí trobareu una sèrie de pasos a seguir per parlar amb persones intel·lectuals i entendre’ns millo
– Utilitzeu llenguatge senzill i directe.
– Eviteu conceptes abstractes.
– Utilitzeu paraules curtes i relatives al llenguatge quotidià.
– Personifiqueu els textos tan com sigui possible.
– Feu ús d’exemples pràctics.
– Dirigiu-vos-hi de manera respectuosa.
– Utilitzeu majoritàriament frases curtes.
– Incloeu una idea principal en cada frase.
– Utilitzeu un llenguatge positiu.
– No introduïu paraules d’un altre idioma.
– Eviteu les abreviacions i les inicials.

Pau V.