Benvolguts lectors a continuació hos deixo informació sobre com reconeixa a una persona que pateix una discapacitat intel·lectual:
Si es pren com a referència la definició clàssica de discapacitat, totes les persones en algun moment de la vida presentaran algun tipus de discapacitat, relacionada amb restriccions o absències de capacitat per desenvolupar tasques quotidianes. Quan aquesta restricció o absència té caràcter persistent, ens trobem davant de persones susceptibles de valoració de discapacitat.

 

Oriol Ballber